De Globala Hållbarhetsmålen 2030 

De globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – innebär att alla länder ska arbeta tillsammans för att utrota fattigdom, bekämpa orättvisor och hantera klimatförändringarna. Målen trädde i kraft 1 januari 2016 efter att ha blivit framröstade av FN:s 193 medlemsländer i september 2015.

De globala målen bygger på resultaten från millenniemålen, men siktar ännu högre genom att utrota all form av fattigdom. De globala målen är unika då de håller samtliga länder ansvariga för att säkra en hållbar utveckling. Målen uppmärksammar att fattigdomsbekämpning måste samspela med strategier för ekonomisk tillväxt och strategier för sociala frågor, samtidigt som klimatförändringarna måste hanteras och ekosystemen skyddas. De globala målen är framtagna för att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld.

Målen är inte lagligt bindande, men regeringar förväntas ta ägandeskap och ta fram en nationell plan för att nå de 17 målen till 2030. Länder har ansvar att implementera och rapportera sitt arbete för att nå målen. Rapporterna granskas både regionalt och globalt för att ställa krav på nationer och föra arbetet för en hållbar utveckling framåt.

De 17 Globala målen för hållbar utveckling

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *